محصولات ویژه

برنج هاشمی دودی گیلان

۴۱۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

چای شکسته ممتاز

۶۵,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

چای سرگل بهاره ممتاز

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

برنج دم سیاه آستانه اشرفیه

۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۷۵,۰۰۰ تومان

برنج طارم رتون (دو نوج) فریدون‌کنار

۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان

برنج طارم ارگانیک

۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۳۵,۰۰۰ تومان

برنج طارم محلی فریدون‌کنار

۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی فریدون‌کنار

۳۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲۵,۰۰۰ تومان