محصولات ویژه

چای شکسته ممتاز

۶۵,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

چای سرگل بهاره ممتاز

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

برنج دم سیاه آستانه اشرفیه

۳۵۵,۰۰۰ تومان ۳۳۵,۰۰۰ تومان

برنج طارم رتون (دو نوج) فریدون‌کنار

۳۴۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان

برنج طارم ارگانیک

۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

برنج طارم محلی فریدون‌کنار

۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳۱۵,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی فریدون‌کنار

۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳۱۵,۰۰۰ تومان

برنج دم سیاه مینودشت

۳۵۵,۰۰۰ تومان ۳۴۵,۰۰۰ تومان